technische_installatie.jpg
h_1702302669.jpg
Details Gallery

1. Nieuwbouw bedrijfspand SIDILCO

1. Nieuwbouw bedrijfspand SIDILCO

Van het bedrijf SIDILCO in Barneveld kregen wij de vraag om het ontwerp te maken voor een compleet nieuw bedrijfspand met kantoren in Apeldoorn.

Het grote voordeel van nieuwbouw is dat de procesflow optimaal kan worden ontworpen gezien er geen rekening hoeft te worden gehouden met bestaande gebouwen of installatie onderdelen.

Zodoende is ook hier een goed doordacht en toekomstbestendige lay-out ontworpen waarbij Replan ook de complete procesinstallaties meeneemt in het ontwerp.

Na het verkrijgen van de benodigde bouwvergunningen heeft Replan ook de opdracht gekregen om het gebouw in eigen beheer te bouw volgens de beproefde BZA (bouwen zonder aannemer) methode.

Gaandeweg het bouwproces werd al snel duidelijk dat er behoefte was aan een coördinerende rol voor het voorbereiden en aanleggen van voorzieningen van de te verhuizen proces installaties.

Replan heeft deze rol op zich genomen om de volledige coördinatie van ‘verhuizing tot in bedrijf stelling’ van het gebouw en de procesinstallaties te realiseren.

Dit omvangrijke en complexe project is medio oktober 2023 na volle tevredenheid in gebruik genomen waarbij Replan de komende jaren actief betrokken blijft.

6553-gvbf-bdg-hzw-113_1702301568.jpg
Details Gallery

2. Nieuw kantoor & Logistiek gebouw Hemmink BV

2. Nieuw kantoor & Logistiek gebouw Hemmink BV

Replan engineering heeft volgens het eigen ontwikkelde en beproefde BZA concept (bouwen zonder aannemer) het nieuwe kantoorgebouw voor Hanzestrom BV in Zwolle mogen bouwen. Het gaat hierbij om ca. 3500 m2 kantoorruimte in drie bouwlagen met parkeervoorzieningen onder het kantoorgebouw. De nieuwe er naast gelegen Logistieke hal van ca. 5000m2 sluit hier naadloos bij aan.   

Het geheel kan actief worden verwarmd en gekoeld middels een warmtepomp -bronnensysteem. Dit in combinatie met een balansventilatiesysteem geeft een perfect werkklimaat welke per ruimte naar wens kan worden na-geregeld en geoptimaliseerd.

Het gebouw is inmiddels in met grote tevredenheid gebruik genomen waarbij Replan de komende periode een actieve rol blijft spelen om het gebouw en installaties optimaal af te stemmen op het gebruik door de klant.

Bouwen met BZA betekend dat u geheel ontzorgd wordt vanaf het eerste schetsplan tot en met de verhuizing. Interesse om met het BZA concept te bouwen ? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op

zwembad-beerze-bulten/view_1521450377.jpg
Details Gallery

4. Restwarmte zwembad Beerze Bulten

4. Restwarmte zwembad Beerze Bulten

Voor vakantiepark Beerze Bulten in Beerze heeft Replan engineering bv een verduurzamingsproject voor de verouderde installaties gerealiseerd. We zijn hier begonnen met een energiescan te maken van de bestaande zwembad-verwarmingsinstallatie. Op basis van de verkregen info is een installatieconcept opgesteld die vervolgens is opgenomen in onze haalbaarheidsstudie. Op basis van de haalbaarheidsstudie is door ons SDE subsidie aangevraag die door RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) is toegekend.

Replan engineering heeft de projectleiding voor de nieuwe installaties verzorgd. Er zijn 3 biomassa -houtsnipperketels geplaatst met een totaal opgesteld vermogen van 520KW. ook is er een warmteterugwinningsinstallatie geraliseerd.

Al met aal een prachtig project waar we trots op zijn!

Suplacon/12_1521204150.jpg
Details Gallery

3. Nieuwbouw Suplacon Emmeloord

3. Nieuwbouw Suplacon Emmeloord

Suplacon is een metaalbewerkingsbedrijf in Emmeloord. Replan engineering heeft het ontwerp maar ook de gehele realisatie van de nieuwbouw met bijbehorende installaties uitgevoerd. Door te bouwen zonder traditionele aannemer kan aanzienlijk op de stichtingskosten worden bespaard. Replan engineering heeft deze gebouwen 'taakstellend' gebouwd zodat binnen de financiele kaders een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig gebouw is geraliseerd. Geinteresseerd in deze nieuwe manier van bouwen? neem dan contact met ons op!