technische_installatie.jpg

U heeft een kavel gekocht om het huis van uw dromen te bouwen of u wilt uw bestaande woning wezenlijk veranderen. Maar hoe pakt u dat nu aan?

Wij kunnen het ontwerp voor u opstellen. Aan de hand van uw wensen schrijven wij een Programma van Eisen (PvE). Voor het maken van een ontwerp doorlopen we een aantal stappen om als resultaat een ontwerp te hebben dat geheel naar uw wensen en uitvoerbaar is. Bij de presentatie van het Voorontwerp [VO] laten wij voor het eerst een beeld zien van de vertaling van uw wensen en eisen. Dat is altijd een spannend moment voor een klant.

We starten bij het ontwerpen van het gebouw. Zodra u als opdrachtgever daar tevreden mee bent, kunenn wij verder. We maken het ontwerp van de binnenkant van het gebouw: de installatie. De installaties in het gebouw hebben voorwaarden om optimaal te functioneren en wij verwerken al deze eisen in het ontwerp.

Met uw opmerkingen gaan wij verder wat resulteert in een Definitief Ontwerp [DO]. Replan engineering werkt het plan verder uit en kunnen wij een berekening doen van wat de uitvoering van dit ontwerp gaat kosten.

Ontwerp mogelijkheden:

  • schetsontwerp
  • aanzichten
  • plattegronden
  • doorsneden
  • ‘artist impressions’