technische_installatie.jpg

Suplacon is een groot bedrijf in Emmeloord dat al bijna 40 jaar gespecialiseerd is de toelevering van plaatwerkproducten en metaalconstructies. Samen met hen inventariseerden wij de doelstellingen van het gewenste resultaat.

Uitgangspunten bepalen we gezamenlijk en deze zijn leidend voor het ontwerp en bouwproces. In de ontwerpfase wordt een programma van eisen opgesteld. Hiermee gaat de architect aan de slag. De architect maakte meerdere schetsontwerpen. Wij adviseerden en kwamen tot een ontwerp. Inmiddels is zowel deze fase als het vergunningentraject naar tevredenheid afgerond. De uitvoering loopt. Tijdens de uitvoering houden wij regelmatig toezicht op de voortgang van de bouw en woeden budgetten nauwlettend bewaakt.